Vi jobbar för dig


Kvartersrådet är en grupp som i samarbete med AB Bostaden och vår kvartersvärd, Tommy Thysell, jobbar för allas vår trivsel här på Klintvägen. Vi disponerar årligen en summa pengar som kan användas till att plantera blommor, ordna kvartersträffar, köpa möbler till uteplatser, köpa verktyg till snickerilokalen m.m.

Kvartersvärd:

Tommy Thysell:

090-17 77 52


Fastighetsjour:

090-14 26 10


Kvartersrådet nära dig